Sunday, 6 April 2014

EIZAAZ FAREZ Pertaruh EKOPELANCONGAN MALAYSIA di Pentas MISTER PLANET 2014
Langkah bagi wakil Malaysia pada Mister Planet 2014 yang diwakili oleh pemenang Mister Planet Malaysia, Eizaaz Farez semakin hampir. Beliau kini begitu gigih membuat persediaan rapi supaya beliau tampil dengan penuh bergaya dan berkeyakinan dengan ilmu penuh didada tatkala menempuh cabaran di pentas  Mister Planet 2014 yang dijadulkan berlangsung di Filipina. Dikhabarkan sendiri oleh empunya diri, beliau akan memperkenalkan ekopelancongan Malaysia yang dianggap sangat istimewa dan mempunyai tarikan tersendiri.


Ekopelancongan merupakan industri penyumbang terbesar negara pada masa kini. Pemahaman terhadap hubungan yang terjadi antara alam sekitar dengan bidang pelancongan penting supaya akan dapat meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar serta kesejahteraan manusia. Ekopelancongan akan melibatkan komuniti tempatan dalam proses  pengurusan dan perancangan sumber semula jadi iaitu memelihara dan memulihara sumber alam semula jadi atau biodiversiti. Dengan penglibatan dalam ekopelancongan, komuniti tempatan akan menerima faedah dari segi ekonomi dan sosial. Dalam aspek ekonomi, ekopelancongan akan meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan masyarakat setempat.

Selain itu, ekopelancongan juga meningkatkan kemudahan infrastruktur dan komunikasi setempat yang dibekalkan oleh pihak kerajaan seperti jalan raya, bekalan elektrik dan air, perkhidmatan telekomunikasi seperti telefon awam, kemudahan pengangkutan awam dan sebagainya. Ini secara tidak langsung telah meningkatkan pembangunan ekonomi kawasan tersebut terutamanya di kawasan pedalaman. Dalam aspek sosial, ekopelancongan akan memperbaik pemahaman dan penghargaan pelancong terhadap kebudayaan masyarakat setempat. Ekopelancongan menyemai nilai diir kepada penduduk kampung pedalaman. Ini dapat menggalakkan dan menguatkan warisan.


Ekopelancongan merupakan satu bidang yang berpotensi perkembangan yang paling besar dalam industri pelancongan dunia. Ekopelancongan adalah perjalanan dan lawatan yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar kepada kawasan semua jadi untuk menikmati dan menyedari akan sifat-sifat semula jadi (termasuk sifat kebudayaan kini dan lalu), menggalakkan pemuliharaan alam sekitar, membawa kesan yang rendah serta membolehkan penglibatan masyarakat tempatan di dalam aktiviti sosio-ekonomi yang positif.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...